Document

ร่วมเปิดโลกอนาคตกับ True 5G Tech Sandbox : Metaverse

 • เฟ้นหา Talent เตรียมพร้อมสู่ตลาด Metaverse ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Bootcamp อย่างเข้มข้น เป็นเวลา 3 เดือนเต็ม เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้ลงมือทำเวิร์คชอป พร้อมเติมเต็มทักษะและพัฒนาไอเดียให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง ลุ้นรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท!

 • Timeline กิจกรรม
 •   วันนี้ ถึง 11 กันยายน 2565 : เปิดรับสมัคร
 •   30 สิงหาคม 2565: Open House
 •   14 กันยายน 2565:ประกาศ 50 รายชื่อเข้าร่วม Assessment Day
 •   17 กันยายน 2565: Assessment Day
 •   21 กันยายน 2565: ประกาศ 25 Finalists
 •   1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565: Bootcamp
 •   ธันวาคม 2565: Demo Day
 • รายละเอียดโครงการ
 • ในโครงการผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆอาทิ ความรู้พื้นฐานและเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติของทั้ง Blockchain และ NFT การวางแผนจัดการเนื้อหาและการประสานงานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ NFT รวมถึงได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญแบบใกล้ชิดตลอดทุกสัปดาห์
 • คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 1. เป็นผู้ถือสัญชาติไทย อายุ ระหว่าง 20-30 ปี
 • 2. มีความสนใจเรื่อง Metaverse และ Blockchain
 • 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสำเร็จการศึกษาภายในช่วงสี่ปีที่ผ่าน(ทุกสาขาวิชา)